Przetargi publiczne

Informujemy, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzimy przy użyciu platformy przetargowej LoginTrade.

Formularz rejestracji

Postępowania z zastosowaniem ustawy

Informacje dla Wykonawców:
  • Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.
  • Do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd.) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
  • Do zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego, które będą zawierane „korespondencyjnie – na odległość” – jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
Asysta techniczna

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem Platformy Zakupowej od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.
+48 71 787 35 34
kontakt@logintrade.pl